چاپ ساک دستی | ساک دستی کاغذی | ساک تبلیغاتی |چاپ فوری ساک دستی کاغذی| شاپینگ بگ|چاپ ساک دستی فوری

چاپ تقویم دیواری97|چاپ تقویم دیواری اختصاصی97|ارزانترین تقویم97

 

 

 

گلاسه 135 گرم 1000 عددی =192/000 تومان

گلاسه 150 گرم 1000 عددی =200/000 تومان

گلاسه 175 گرم  1000 عددی=205/000 تومان

گلاسه 200 گرم 1000 عددی =230/000 تومان

گلاسه 250 گرم 1000 عددی =250/000 تومان

گلاسه 300 گرم 1000 عددی =260/000 تومان

تحریر 80 گرم 1000 عددی =155/000 تومان

 

 

 

گلاسه 135 گرم 2000 عددی =245/000 تومان

گلاسه 150 گرم 2000 عددی =255/000 تومان

گلاسه 175 گرم 2000 عددی  =265/000 تومان

گلاسه 200 گرم 2000 عددی =340/000 تومان

گلاسه 250 گرم 2000 عددی =350/000 تومان

گلاسه 300 گرم 2000 عددی =365/000 تومان

تحریر 80 گرم 2000 عددی =210/000 تومان

 

 

چاپ تقویم دیواری

 

 

 

 

گلاسه 135 گرم 1000 عددی =192/000 تومان

گلاسه 150 گرم 1000 عددی =200/000 تومان

گلاسه 175 گرم  1000 عددی=205/000 تومان

گلاسه 200 گرم 1000 عددی =230/000 تومان

گلاسه 250 گرم 1000 عددی =250/000 تومان

گلاسه 300 گرم 1000 عددی =260/000 تومان

تحریر 80 گرم 1000 عددی =155/000 تومان

 

 

 

 

گلاسه 135 گرم 2000 عددی =245/000 تومان

گلاسه 150 گرم 2000 عددی =255/000 تومان

گلاسه 175 گرم 2000 عددی  =265/000 تومان

گلاسه 200 گرم 2000 عددی =345/000 تومان

گلاسه 250 گرم 2000 عددی =355/000 تومان

گلاسه 300 گرم 2000 عددی =370/000 تومان

تحریر 80 گرم 2000 عددی =215/000 تومان

 

 

چاپ تقویم دیواری 97

 

 

 

 

گلاسه 135 گرم 1000 عددی =235/000 تومان

گلاسه 150 گرم 1000 عددی =245/000 تومان

گلاسه 175 گرم  1000 عددی=255/000 تومان

گلاسه 200 گرم 1000 عددی =335/000 تومان

گلاسه 250 گرم 1000 عددی =345/000 تومان

گلاسه 300 گرم 1000 عددی =360/000 تومان

تحریر 80 گرم 1000 عددی =210/000 تومان

 

 

 

گلاسه 135 گرم 2000 عددی =365/000 تومان

گلاسه 150 گرم 2000 عددی =390/000 تومان

گلاسه 175 گرم 2000 عددی  =410/000 تومان

گلاسه 200 گرم 2000 عددی =475/000 تومان

گلاسه 250 گرم 2000 عددی =585/000 تومان

گلاسه 300 گرم 2000 عددی =615/000 تومان

تحریر 80 گرم 2000 عددی =295/000 تومان

 

 

چاپ اختصاصی تقویم 97

 

 

 

 

گلاسه 135 گرم 1000 عددی =245/000 تومان

گلاسه 150 گرم 1000 عددی =255/000 تومان

گلاسه 175 گرم  1000 عددی=265/000 تومان

گلاسه 200 گرم 1000 عددی =345/000 تومان

گلاسه 250 گرم 1000 عددی =355/000 تومان

گلاسه 300 گرم 1000 عددی =370/000 تومان

تحریر 80 گرم 1000 عددی =215/000 تومان

 

 

 

گلاسه 135 گرم 2000 عددی =375/000 تومان

گلاسه 150 گرم 2000 عددی =415/000 تومان

گلاسه 175 گرم 2000 عددی  =425/000 تومان

گلاسه 200 گرم 2000 عددی =490/000 تومان

گلاسه 250 گرم 2000 عددی =595/000 تومان

گلاسه 300 گرم 2000 عددی =630/000 تومان

تحریر 80 گرم 2000 عددی =295/000 تومان

 

 

چاپ تقویم دیواری 97 اختصاصی

 

 

 

 

گلاسه 135 گرم 1000 عددی =520/000

گلاسه 150 گرم 1000 عددی =530/000

گلاسه 175 گرم  1000 عددی=550/000

گلاسه 200 گرم 1000 عددی =580/000

گلاسه 250 گرم 1000 عددی =640/000

گلاسه 300 گرم 1000 عددی =680/000

تحریر 80 گرم 1000 عددی =460/000

 

 

 

گلاسه 135 گرم 1000 عددی =680/000

گلاسه 150 گرم 1000 عددی =720/000

گلاسه 175 گرم  1000 عددی=760/000

گلاسه 200 گرم 1000 عددی =820/000

گلاسه 250 گرم 1000 عددی =920/000

گلاسه 300 گرم 1000 عددی =1/030/000

تحریر 80 گرم 1000 عددی =610/000

 

 

چاپ تقویم دیواری 1397

 

 

 

 

گلاسه 135 گرم 1000 عددی =590/000 تومان

گلاسه 150 گرم 1000 عددی =605/000 تومان

گلاسه 175 گرم  1000 عددی=620/000 تومان

گلاسه 200 گرم 1000 عددی =680/000 تومان

گلاسه 250 گرم 1000 عددی =780/000 تومان

گلاسه 300 گرم 1000 عددی =860/000 تومان

تحریر 80 گرم 1000 عددی =530/000 تومان

 

 

 

گلاسه 135 گرم 2000 عددی =830/000 تومان

گلاسه 150 گرم 2000 عددی =865/000 تومان

گلاسه 175 گرم 2000 عددی  =930/000 تومان

گلاسه 200 گرم 2000 عددی =1/040/000 تومان

گلاسه 250 گرم 2000 عددی =1/240/000 تومان

گلاسه 300 گرم 2000 عددی =1/320/000 تومان

تحریر 80 گرم 2000 عددی =670/000 تومان

 

 

چاپ تقویم اختصاصی دیواری 97

 

توجه : تمامی قیمت های فوق به تومان می باشد .

مدت تحویل کلیه سفارشات تحریر و گلاسه 1الی3 روز کاری می باشد.

چاپ تمامی فرم ها تمام رنگی می باشد. 

کلیه سایز ها و فرم های فوق به صورت اختصاصی امکان تحویل 6 ساعته را دارند.

سفارشات فوق امکان خدماتی چون : سلفون براق،سلفون مات ، یووی موضعی،امباس،طلاکوب

، برش خاص،سلفون مخملی، یووی شنی،یووی سیلندریريا،قالب اختصاصی و شیرازه (گیره تقویم) و.... دارند.

 

چاپ تقویم دیواری ,چاپ تقویم دیواری اختصاصی ,تقویم دیواری اختصاصی ,سفارش تقویم دیواری اختصاصی ,چاپ اختصاصی تقویم, تقویم دیواری چاپ اختصاصی ,چاپ تقویم97 ,چاپ تقویم 1397 ,چاپ تقویم دیواری 97 ,چاپ تقویم دیواری1397 ,چاپ تقویم دیواری اختصاصی97 ,چاپ تقویم دیواری اختصاصی1397 ,سفارش تقویم دیواری97 ,اختصاصی سفارش تقویم دیواری اختصاصی1397 ,چاپ اختصاصی تقویم دیواری 97 ,چاپ اختصاصی تقویم دیواری 1397 ,تقویم 97 چاپ ارزان ,چاپ ارزان تقویم دیواری ,ارزانترین قیمت چاپ تقویم, تقویم ارزان 97
چاپ تقویم دیواری اختصاصی 1397,تقویم دیواری 97,تقویم دیواری اختصاصی 97,چاپ تقویم دیواری 97

چاپ تقویم دیواری اختصاصی 1397,تقویم دیواری 97,تقویم دیواری اختصاصی 97,چاپ تقویم دیواری 97

 

 

تقویم دیواری 96،تقویم دیواری 1396،چاپ تقویم دیواری،چاپ تقویم دیواری 96،چاپ تقویم دیواری 1396،چاپ تقویم دیواری اختصاصی،چاپ تقویم اختصاصی 96،چاپ تقویم دیواری اختصاصی 1396،چاپ تقویم اختصاصی دیواری 96؛چاپ تقویم ،تقویم دیواری 96 اختصاصی

چاپ تقویم دیواری 97،تقویم دیواری 97،طراحی و چاپ تقویم 97،چاپ تقویم دیواری اختصاصی 97،تقویم دیواری 1397،چاپ اختصاصی تقویم دیواری 97

تقویم 97،چاپ تقویم 97،تقویم 1397،چاپ تقویم 1397،چاپ تقویم اختصاصی ،چاپ تقویم دیواری اختصاصی

  

قیمت تقویم دیواری 96

 

سایز   تعداد   گلاسه 135گرم گلاسه 150گرم گلاسه170گرم گلاسه 200 گرم گلاسه 250گرم گلاسه 300 گرم تحریر 80 گرم
25×35   1000  182/000  190/000  195/000  200/000  240/000  250/000  155/000
28×40   1000  235/000  245/000  255/000  275/000  340/000  355/000  210/000
35×50   1000  245/000  255/000  265/000  285/000  348/000  365/000  215/000
50×70   1000  560/000  575/000  590/000  650/000  750/000  830/000 520/000 

 

 

قیمت تقویم دیواری 1396

 

سایز    تعداد   گلاسه 135گرم گلاسه 150گرم گلاسه170گرم گلاسه 200 گرم گلاسه 250گرم گلاسه 300 گرم تحریر 80 گرم
25×35   2000  235/000  245/000  255/000  275/000  340/000  355/000  210/000
28×40   2000  350/000  375/000  395/000  460/000  560/000  600/000  290/000
35×50   2000  360/000  390/000  410/000  475/000  570/000  615/000  295/000
50×70   2000  790/000  835/000  900/000  1/010/000  1/200/000  1/280/000  670/000

 

 

توجه : اعتبار قیمت ها تا پایان  اسفند ماه 1397 می باشد

قیمت های فوق بر حسب تومان می باشد.

در صورت که تعداد و مشخصات مد نظر شما در لیست فوق نمی باشد جهت استعلام

با دفتر چاپخانه تماس حاص فرمایید.

تحویل کلیه فرم ها 1 روز کاری می باشد.

در کلیه فرم های خدماتی چون : سلفون مات ،سلفون براق ،یووی موضعی،یووی شنی

یووی سیلندری،طلاکوب ،نقره کوب،امباس،رنگ فسفری،شیراژ،صحافی،فنر و سیم،برش خاص

قابل اجرا می باشد که به تناسب خدمات شما زمان و هزینه محاسبه می شود.

 

تماس با چاپ آکسون