قابل توجه کلیه مشتریان گرامی با توجه به مشکلات پیش آمده در سیستم های پرداخت آنلاین ، حدالمقدور مبالغ سفارشات خود را به صورت کارت به کارت واریز نمایید .

● تمامی مبالغ پرداختی شما از طریق این درگاه شامل یک درصد کارمزد از کل مبلغ می شود که از حساب شما کسر می شود.

● پر کردن تمامی فید ها به صورت الزامی می باشد.
● مدت زمان تحویل سفارشات بر اساس زمان واریز وجه مورد نظر محاسبه می شود .
● به دلیل خطای بانکی در بعضی از مواقع ، در صورت عدم تراکنش موفق از طریق درگاه پرداخت آنلاین و کسر مبلغ از حساب شما ظرف مدت24 الی 72 ساعت مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما از سوی بانک پذیرنده برگشت داده می شود .
شماره حساب نزد بانک ملت بنام مهدی حمزه ای ۵۳۵۷۶۵۳۶۱۴
شماره کارت نزد بانک ملت بنام مهدی حمزه ای 6104337908376708
شماره شبا نزد بانک ملت بنام مهدی حمزه ای IR070120020000005357653614