سررسید96 |چاپ آکسون|سالنامه1396|سررسید 1396|تقویم 96 | تقویم 1396 |چاپ ساک دستی|چاپ کارت ویزیت خاص

چاپ انتخابات شورای شهر 96

طرح انتخاباتی،چاپ سفارشات انتخاباتی،چاپ فوری انتخاباتی،انتخابات شورای شهر،چاپ انتخابات شورای شهر،چاپخانه فوری

چاپ سفارشات انتخاباتی

 

چاپ فرم های اختصاصی انتخاباتی - پکیج A-1 

کارت ویزیت سلفون براق یکرو گلاسه 300 گرم

 سایز استاندارد  تعداد 5000 عدد 
بروشور گلاسه 135 گرم با خط تا  سایز A4 تعداد 1000 عدد
تراکت تبلیغاتی تحریر 80 گرم   سایز 12×17 تعداد 4000 عدد
پوستر تبلیغاتی تحریر 80 گرم 

 سایز 25×35

تعداد 1000 عدد 

 

قیمت کامل پکیج : 600/000 تومان

تحویل 2 الی 3 روز کاری 

 

 

 

چاپ فرم های اختصاصی انتخاباتی - پکیج A-2 

کارت ویزیت سلفون براق یکرو گلاسه 300 گرم

 سایز استاندارد  تعداد 10000 عدد 
بروشور گلاسه 135 گرم با خط تا  سایز A4 تعداد 2000 عدد
تراکت تبلیغاتی تحریر 80 گرم   سایز 12×17 تعداد 10000 عدد
پوستر تبلیغاتی تحریر 80 گرم 

 سایز 25×35

تعداد 2500 عدد 

 

قیمت کامل پکیج : 820/000 تومان

تحویل 2 الی 3 روز کاری 

 

 

 

چاپ فرم های اختصاصی انتخاباتی - پکیج A-3 

کارت ویزیت سلفون براق یکرو گلاسه 300 گرم

 سایز استاندارد  تعداد 20000 عدد 
بروشور گلاسه 135 گرم با خط تا  سایز A4 تعداد 5000 عدد
تراکت تبلیغاتی تحریر 80 گرم   سایز 12×17 تعداد 20000 عدد
پوستر تبلیغاتی تحریر 80 گرم 

 سایز 25×35

تعداد 5000 عدد 

 

قیمت کامل پکیج : 1550/000 تومان

تحویل 2 الی 3 روز کاری 

 

.

.

 

چاپ فرم های اختصاصی انتخاباتی - پکیج B-1 

کارت ویزیت سلفون براق یکرو گلاسه 300 گرم

 سایز استاندارد  تعداد 5000 عدد 
بروشور گلاسه 135 گرم با خط تا  سایز A4 تعداد 1000 عدد
تراکت تبلیغاتی تحریر 80 گرم   سایز 12×17 تعداد 4000 عدد
پوستر تبلیغاتی تحریر 80 گرم 

 سایز 25×35

تعداد 1000 عدد 

 

قیمت کامل پکیج : 600/000 تومان

تحویل 2 الی 3 روز کاری 

 

 

 

چاپ فرم های اختصاصی انتخاباتی - پکیج B-2 

کارت ویزیت سلفون براق یکرو گلاسه 300 گرم

 سایز استاندارد  تعداد 10000 عدد 
بروشور گلاسه 135 گرم با خط تا  سایز A4 تعداد 2000 عدد
تراکت تبلیغاتی تحریر 80 گرم   سایز 12×17 تعداد 10000 عدد
پوستر تبلیغاتی تحریر 80 گرم 

 سایز 25×35

تعداد 2500 عدد 

 

قیمت کامل پکیج : 820/000 تومان

تحویل 2 الی 3 روز کاری 

 

 

 

چاپ فرم های اختصاصی انتخاباتی - پکیج B-3  

کارت ویزیت سلفون براق یکرو گلاسه 300 گرم

 سایز استاندارد  تعداد 20000 عدد 
بروشور گلاسه 135 گرم با خط تا  سایز A4 تعداد 5000 عدد
تراکت تبلیغاتی تحریر 80 گرم   سایز 12×17 تعداد 20000 عدد
پوستر تبلیغاتی تحریر 80 گرم 

 سایز 25×35

تعداد 5000 عدد 

 

قیمت کامل پکیج : 1550/000 تومان

تحویل 2 الی 3 روز کاری 
.
.
 
 
 
توجه : پکیج های فوق پیشنهاد کارشاسان تبلیغاتی می باشد و بنا به درخواست مشتریان فرم های فوق
راه اندازی شده ، در این پکیح ها مدت زمان تحویل و کیفیت در نظر گرفته شده است .
کلیه پکیج ها امکان تغییرات زیر را دارا می باشند :
.

تغییر نوع روکش : سلفون مات یا براق

تغییر سایز چاپ تا سایز 50×70 سانتی متر
چاپ یکرو و یا دورو سفارشات
تغییر نوع کاغذ مصرفی :گلاسه یا تحریر
تغییر سرعت چاپ فوری یا عادی