سررسید96 |چاپ آکسون|سالنامه1396|سررسید 1396|تقویم 96 | تقویم 1396 |چاپ ساک دستی|چاپ کارت ویزیت خاص

..................................................لیست قیمت چاپ برای همکاران ویژه.................................................

  در این صفحه بخشی از تعرفه های محصولات چاپ آکسون

همچون :( ساک دستی های کاغذی و پارچه ای ، سربرگ،پاکت،بروشور

تراکت،یاداشت،فاکتور و رسید،کارت ویزیت) جهت ملاحظه به حضورتان تقدیم می گردد.

محتوای این صفحه نشانگر آخرین تغییرات در تعرفه های این چاپخانه می باشد.

شایان ذکر است این تعرفه ها شامل قیمت های ویژه همکار و پس از اعمال آخرین تخفیفات می باشد .

اعتبار قیمت ها فقط یک روز می باشد. چاپ آکسون حق تغییر در تعرفه ها را در هر زمان برای

خود محفوظ می داند. لطفاً در زمان ارائه قیمت به مشتری این مسئله را در نظر بگیرید. 

 

 

لسیت قیمت چاپ کارت ویزیت

جنس کارت ویزیت ابعـــــاد قیمت ( تومان ) مدت تحویل
سلفون براق یکرو 300 گرم واقعی   4.8×8.5 9/000 3 روز کاری
سلفون مات یکرو 300 گرم واقعی   4.8×8.5 10/500 4 روز کاری
سلفون براق دورو   4.8×8.5 14/000 5 روز کاری
سلفون مات دورو   4.8×8.5 15/500 5 روز کاری
کتان یکرو 300 گرم واقعی   4.8×8.5 16/000 7 روز کاری
کتان دورو 300 گرم واقعی   4.8×8.5 17/500 7 روز کاری
سلفون براق / مات دورگرد      6×9 31/000 8 روز کاری
لمینت براق     6×9 43/000 7 روز کاری
لمینت براق ویزیتی     5×9 38/000 12 روز کاری
لمینت براق مربع     6×6 36/000 12 روز کاری
لمینت مات استخوانی برجسته (اینوربرد 300 گرم)     6×9 44/000 12 روز کاری
لمینت مات استخوانی برجسته ویزیتی      5×9 40/000 15 روز کاری
لمینت مات استخوانی برجسته مربع       6×6 35/000 15 روز کاری
لمینت مات      6×9 64/000 9 روز کاری
لمینت مات ویزیتی      5×9 55/000 15 روز کاری
لمینت مات مربع      6×6 47/000 12 روز کاری
لمینت مات استخوانی برجسته دورو طلاکوب      6×9 72/000 15 روز کاری
لمینت براق موج       6×9 50/000  10 روز کاری
لمینت مات موج      6×9 70/000 10 روز کاری
لمینت براق دایره کوچک       5.3 37/000 10 روز کاری
لمینت براق دایره بزرگ       6.8 110/000 20 روز کاری
لمینت براق دریا    5.5×8.5 110/000 20 روز کاری
لمینت براق صخره    5.5×8.5 110/000 20 روز کاری
لمینت براق مثلث    7×7×7 110/000 20 روز کاری
لمینت براق میلینیوم   5.5×8.5 110/000 20 روز کاری
سلفون مات/براق قالب پروانه   5.5×8.5 58/000 8 روز کاری
سلفون مات/براق قالب صخره      6×9 58/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب مرجان   5.5×8.5 58/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب کتونی    4×9.2 58/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب مبل   7.5×8.5 64/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب مزون    4×8.9 58/000 8 روز کاری
سلفون مات/براق قالب اتیکت    5.3×9 59/000 7 روز کاری
سلفون مات/براق قالب پیراهن   5.4×8.7 58/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب دوربین    6×7.5 58/000 8 روز کاری
سلفون مات/براق قالب تیغ   5.5×8.5 61/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب چهره     6×8 58/000 7 روز کاری
سلفون مات/براق قالب کتیبه    5×8.5 58/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب الماس   5.5×8.5 58/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب همبرگر   6.8×7.3 58/000 8 روز کاری
سلفون مات/براق قالب پرند   7.8×8.5 57/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب اسلیم   5.5×8.8 58/000 8 روز کاری
سلفون مات/براق قالب پاسارگاد     6×6 57/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب پدیده     6×6 57/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب مروارید    5×8.5 58/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب لپ تاپ      8×9 60/000 8 روز کاری
سلفون مات/براق قالب آمیتیس    6×7.2 58/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب سبد    8×7.8 59/000 8 روز کاری
سلفون مات/براق قالب زمرد        6×6 65/000 10 روز کاری
سلفون مات/براق قالب پازل    7.5×7.6 79/000 10 روز کاری
لیبل کره ای با روکش سلفون براق (برچسب)   4.8×8.5 14/500 9 روز کاری
لیبل شیشه ای (برچسب)   4.8×8.5 53/000 18 روز کاری
پی وی سی 500 میکرون       6×9 180/000 10 روز کاری
پی وی سی 760 میکرون       6×9 430/000 20 روز کاری
ترنسپرنت نیمه شفاف پنج رنگ      6×9 220/000 12 روز کاری
شیشه ای (ترنسپرنت) 500 میکرون نیمه شفاف       6×9 375/000 20 روز کاری
شیشه ای (ترنسپرنت) 760 میکرون  شفاف      6×9 770/000 20 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)   5.2×8.2 153/000 12 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)    9.4×6.8 160/000 18 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)     9×11.6 240/000 12 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)     9×17.4 306/000 12 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)    18×5.8 240/000 12 روز کاری
لمینت براق با برش خاص (برش دلخواه)    18×11.6 418/000 12 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)    5.2×8.2 174/000 12 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)    9×11.6 285/000 12روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)    9×17.4 372/000 12 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)    18×5.8 285/000 12 روز کاری
لمینت مات با برش خاص (برش دلخواه)    18×11.6 506/000 12 روز کاری
لمینت مات برجسته با برش خاص (برش دلخواه)   5.2×8.2 154/000 15 روز کاری
لمینت مات برجسته با برش خاص (برش دلخواه)    9×11.6 240/000 15 روز کاری
لمینت مات برجسته با برش خاص (برش دلخواه)    9×17.4 308/000 15 روز کاری
لمینت مات برجسته با برش خاص (برش دلخواه)    18×5.8 240/000 15 روز کاری
لمینت مات برجسته با برش خاص (برش دلخواه)    18×11.6 422/000 15 روز کاری
سلفون مات - براق دورو با برش خاص (برش دلخواه)   8.5×9.6 115/000 10 روز کاری
سلفون مات - براق دورو با برش خاص (برش دلخواه)    4.8×17 125/000 10 روز کاری
سلفون مات - براق دورو با برش خاص (برش دلخواه)   8.5×14.4 167/000 10 روز کاری
کتان دورو با برش خاص (برش دلخواه)   8.5×9.6 120/000 12 روز کاری
کتان دورو با برش خاص (برش دلخواه)   4.8×17 130/000  12 روز کاری
کتان دورو با برش خاص (برش دلخواه)  8.5×14.4 182/000  12 روز کاری
آهنربایی یکرو با برش خاص (برش دلخواه)   5.5×8.5 252/000 18 روز کاری
آهنربایی یکرو با برش خاص (برش دلخواه)    8.5×11 460/000 18 روز کاری
آهنربایی یکرو با برش خاص (برش دلخواه)    11×16 750/000 18 روز کاری
آهنربایی یکرو با برش خاص (برش دلخواه)      9×9 415/000 18 روز کاری
آهنربایی یکرو با برش خاص (برش دلخواه)    9×13.5 580/000 18 روز کاری
لیبل یکرو با برش خاص (برش دلخواه)   8.5×9.6 110/000 10 روز کاری
لیبل یکرو با برش خاص (برش دلخواه)   4.8×17 120/000 10 روز کاری
لیبل یکرو با برش خاص (برش دلخواه)  8.5×14.4 165/000 10 روز کاری

 

توجه : کارت ویزیت های برش خاص بدون محدودیت در برش و شکل می باشد و مدل برش آنها کاملا دلخواه

و بر اساس سلیقه مشتری می باشد و قیمت ها با احتساب هزینه ساخت لیزی و ضرب قالب می باشد،در

جنس های آهنربایی ، سلفون مات،سلفون براق، کتان ،لمینت براق ، لمینت مات و لیبل ابعاد چاپ میتواند

متفاوت باشد که به نسبت سایز دلخواه شما قیمت محاسبه می شود.

در صورتی که سفارشات کارت ویزیت برش خاص بیش از 1000 عدد باشد هزینه قالب کسر می شود. 

تمامی کارت ویزیت ها به جر مواردی که در انها یکرو ذکر شده ، دورو می باشند. 

جهت مشاهده نمونه قالب برش و شکل کارت ویزیت ها اینجــــــــــــــا کلیک کنید.

چاپ تمامی کارت ویزیت ها تمام رنگی می باشد.

کارت ویزیت های برش خاص امکان اجرا به هر شکل دلخواه حتی سخت ترین اشکال را داراست

قبل از هرگونه طراحی جهت دانلود قالب طراحی کارت ویزیت ها به قسمت راهنمای سایت مراجعه کنید

 

 

 

چاپ فوری ساک دستی 

کاغذ گلاسه 135 گرم با روکش سلفون براق چاپ تمام رنگی  قیمت 1000عدد قیمت 2000عدد قیمت 5000عدد
18×6×27/5  980 950 920
39×10×24 1250 1180 1080 

 

 

کاغذ کرافت 115 گرم  روسی چاپ تک رنگی مشکی قیمت 1000عدد قیمت 2000عدد قیمت 5000عدد
18×6×27/5  820 770 680
39×10×24 970 920 830

   

 توجه : به دلیل فورس بودن این سری ساک دستی ها امکان اجرای خدمات اضافی وجود ندارد و

فایل ها می بایست قبل از ساعت 13 هر روز ارسال شود.

اجرای خدمات، لازم به زمان کافی می باشد که در جدول زیر ارائه شده است.

قبل از هرگونه طراحی جهت دانلود قالب طراحی ساک دستی های کاغذی

به قسمت راهنمای سایت مراجعه کنید

  

 

 

لیست قیمت چاپ ساک دستی کاغذی 

ابعاد استایل  گلاسه 150 گرمی گلاسه 170 گرمی گلاسه 200 گرمی گلاسه 250 گرمی گلاسه 300 گرمی
 6×17×24  عمودی  950  1040 1090  1150  1200
 10×23×22  افقی  1270  1320  1370 1440  1510
 9×36×24  عمودی  1350  1400  1470  1560  1630
 10×24×35  افقی  1330  1380  1450  1530  1600
 10×24×35  افقی  1430  1480  1550  1630  1700
 12×40×30  عمودی  1800  1840  1950  2100  2200
 12×40×30  عمودی  2020  2060  2170  2320  2420
 12×30×46  افقی  1730  1780  1980  2130  2230
 12×30×46  افقی  2050  2090  2350  2350  2450
 14×36×54  افقی  1900  1950  2050  2200  2300
 14×36×54  افقی  2130  2180  2390  2430  2530

    

 توجه : در صورتی که ابعاد و یا جنس مورد نظر در جدول فوق نبود جهت اخذ قیمت تماس حاصل فرمایید. 
امکان خدماتی چون : دسته داخلی(پانچی) ، برش خاص، قالب خاص ، بند پیچ ، بند روبان ، روکش یووی موضعی

(برجسته) ، سلفون لیزی ، طلاکوب و نقره کوب ، امباس (بافت دار کردن کاغذ به شکل چهارخونه یا چرمی)

کاغذ متالایز مقوای پشت طوسی ، کاغذ گرافت ،چاپ بند  و .... وجود دارد. 
ضخامت کاغذ ساک دستی ها متغیر می باشد که از : 150 گرمی تا 400 گرمی قابل اجراست.

قیمت ها بر مبنای چاپ تمام رنگی و سلفون حرارتی در تیراژ 1000 عدد محاسبه شده است و در تیراژ

 بیش از هزار عدد قیمت کاهش می یابد . 

قبل از هرگونه طراحی جهت دانلود قالب طراحی ساک دستی های کاغذی

به قسمت راهنمای سایت مراجعه کنید

  

  

 

 قیمت چاپ ساک دستی پارچه ای

ابعاد (عرض×ارتفاع) تعداد قیمت هر عدد دسته پانچی (تومان) قیمت هر عدد دسته بندی (تومان)
15×20 2200 250 330
20×20 1900 310 390
25×35 1600 340 420
30×35 1200 380 460
20×40 1200 420 500
35×35 1100 410 490
40×35 1000 430 520
40×40 1000 570 650
50×40 800 640 720
35×45 1100 540 620
30×50 1000 600 680
40×45 1000 630 710
40×50 1000 620 700
45×50 800 650 730
50×50 800 740 820
50×60 800 800 880

  

توجه : هزینه چاپ سیلک در رنگ های عادی 80 تومان و در رنگ های طلایی و نقره ای 120 تومان

اضافه می شود 

هزینه ته کاست (عطف) هر عدد 40 تومان به مبلغ ساک دستی اضافه می شود .

امکان تولید ساک دستی از سایز 15×20 تا 65×150 در هر اندازه دلخواه وجود دارد

مدت زمان تحویل با توجه به حجم سفارشات محاسبه می شود.

رنگ های ساک دستی های پارچه ای : 

مشکی ، سرمه ای ، نقره ای ، توسی،قهوه ای ، دارچینی،کرم ، کرم نخودی ، کرم استخوانی

نارنجی ، زرد ، زرشکی ، سرخابی ، صورتی ، بنفش ، سفید ، قرمز

آبی کاربنی ، آبی آسمانی ، سبز چمنی ، سبز فسفری

  

 

 

لیست قیمت چاپ کاغذ تحریر  

اندازه (کاغذ تحریر80 گرم) تعداد قیمت یکرو قیمت دورو
A4 استاندارد سایز (29.7×21) 1000 75/000 98/000
A5 استاندارد (21×14.8) 1000 40/000 54/000
A6 سایز (10×14/5) 1000 23/000 30/000
B4 سایز (24×34 1000 138/000 155/000
A4 سایز (29×20) 2000 82/000 108/000
A5 سایز (14×20) 2000 48/000 61/000
A6 سایز (10×14/5) 2000 28/000 34/000
A4 استاندارد سایز (29.7×21) 2000 89/000 118/000
A5 استاندارد (21×14.8) 2000 50/000 65/000
B4 سایز (24×34 2000 165/000 180/000
A4 سایز (29×20) 5000 160/000 183/000
A5 سایز (14×20) 5000 83/000 95/000
A6 سایز (10×14/5) 5000 46/000 53/0000
A4 استاندارد سایز (29.7×21) 5000 170/000 196/000
A5 استاندارد (21×14.8) 5000 92/000 105/000
B4 سایز (24×34 5000 265/000 290/000

 

 

 

قیمت چاپ کاغذ گلاسه

اندازه (کاغذ گلاسه 120 گرم) تعداد قیمت یکرو قیمت دورو
A4 سایز (29×20) 1000 77/000 108/000
A5 سایز (14×20) 1000 43/000 59/000
A6 سایز (10×14/5) 1000 24/000 39/000
B4 سایز (24×34 1000 153/000 168/000
A4 سایز (29×20) 2000 116/000 137/000

A5 سایز (14×20)

2000 63/000 74/000
A6 سایز (10×14/5) 2000 35/000 43/000
B4 سایز (24×34 2000 205/000 230/000
A4 سایز (29×20) 5000 228/000 242/000
A5 سایز (14×20) 5000 123/000 132/000
A6 سایز (10×14/5) 5000 72/000 77/000
B4 سایز (24×34 5000 355/000 405/000 

 

توجه : مدت تحویل کلیه سفارشات تحریر و گلاسه 7 روز کاری می باشد.

چاپ تمامی فرم ها تمام رنگی می باشد. 

تحویل فوری 3 الی 4 روزه کلیه فرم های سایز B4 دورو

کلیه سایز ها و فرم های فوق به صورت اختصاصی امکان تحویل 6 ساعته را دارند.

امکان چاپ فرم های فوق در تمامی سایز های فوق به صورت برش خاص وجود دارد که تعرفه

آن ها بسته به تیراژ و نوع قالب شما دارد.

 قبل از هرگونه طراحی جهت دریافت قالب طراحی سربرگ و تراکت به قسمت راهنمای سایت مراجعه کنید

 

 

  

لیست قیمت چاپ کاغذ کتان

نوع جنس تعداد مدت تحویل قیمت (تومان)
سربرگ A4 استاندارد سایز 21×29.7 یکرو    (کاغذ کتان 120 گرم) 1000 20 روز کاری 148/000
سربرگ A5 استاندارد سایز 21×14.8 یکرو   (کاغذ کتان 120 گرم) 1000 20 روز کاری 83/000
پاکت ملخی کاغذ کتان 120 گرم  1000 20 روز کاری 160/000
پاکت A3 کاغذ کتان 120 گرم  1000 20 روز کاری 610/000
پاکت A4 کاغذ کتان 120 گرم  1000 20 روز کاری 290/000
پاکت A5 کاغذ کتان 120 گرم  1000 20 روز کاری 185/000

 

چاپ تمامی فرم ها تمام رنگی می باشد.

قبل از هرگونه طراحی جهت دریافت قالب طراحی سربرگ، تراکت

به قسمت راهنمای سایت مراجعه کنید

 

 

 

لیست قیمت چاپ پاکت تمام رنگی

اندازه تعداد قیمت
پاکت ملخی تحریر80گرم  1000 98/000
پاکت ملخی تحریر80گرم  2000 130/000
پاکت ملخی تحریر80گرم  5000 235/000
پاکت A4 تحریر80گرم  1000 223/000
پاکت A4 تحریر80گرم  2000 265/000
پاکت A4 تحریر80گرم  5000 535/000
پاکت A5 تحریر80گرم  1000 120/000
پاکت A5 تحریر80گرم  2000 163/000
پاکت A5 تحریر80گرم  5000 280/000

 

 

چاپ پاکت گلاسه 

اندازه تعداد قیمت
پاکت ملخی گلاسه 120 گرم  1000 118/000
پاکت ملخی گلاسه 120 گرم  2000 173/000
پاکت ملخی گلاسه 120 گرم  5000 325/000
پاکت A4 گلاسه 120 گرم  1000 230/000
پاکت A4 گلاسه 120 گرم  2000 335/000
پاکت A4 گلاسه 120 گرم  5000 665/000
پاکت A5 گلاسه 120 گرم  1000 148/000
پاکت A5 گلاسه 120 گرم 2000 210/000
پاکت A5 گلاسه 120 گرم  5000 450/000

 

توجه : مدت زمان تحویل تمامی پاکت ها 12 روز کاری می باشد.

چاپ تمامی پاکت ها تمام رنگی می باشد.

قبل از هرگونه طراحی به قسمت راهنمای سایت جهت دانلود قالب طراحی مراجعه کنید

 قبل از هرگونه طراحی جهت دانلود قالب طراحی پاکت به قسمت راهنمای سایت مراجعه کنید

 

 

 

چاپ فاکتور -چاپ رسید-چاپ قبض

نوع فاکتور (کاغذ تحریر،چاپ تمام رنگی) قیمت (10 بسته) قیمت (20 بسته) قیمت (50 بسته )
فاکتور A4 دوبرگی  105/000 142/000 310/000
فاکتور A5 دوبرگی  70/000 108/000 230/000
فاکتور A6 دوبرگی  48/000 78/000 160/000
فاکتور مربع 20×20 (خشتی) 108/000 148/000 320/000
فاکتور ته چکی 10×20 70/000 108/000 230/000
فاکتور ته چکی 10×28 110/000 150/000  

 

توجه : در فاکتور های دوبرگی هر دو برگ به صورت یکسان می باشد با این تفاوت که یک برگ شامل

پرفراژ و یک برگ بدون پرفراژ می باشد. 

چاپ تمامی فاکتور ها تمام رنگی می باشد.
هر بسته شامل 100 برگ می باشد (10 بسته شامل 1000 برگ است). 
تعرفه فوق شامل کاغذ تحریر بوده و چاپ فاکتور بر روی کاغذ گلاسه نیز امکان پذیر است. مدت زمان

تحویل کلیه فاکتور ها 12 روز کاری می باشد.

قیمت های فوق به احساب صحافی کامل ( شماره ،پرفراژ،ترتیپ ،جلد ، منگنه ) می باشد.

قبل از هرگونه طراحی جهت دریافت قالب طراحی فاکتور به قسمت راهنمای سایت مراجعه کنید

 

   

 

کارت ویزیت چوبی

چوب MDF ضخامت 2 میلی متر ابعاد قیمت (تومان) مدت تحویل
کارت چوبی یکرو دورگرد  6×9 65/000 3 روز کاری
کارت چوبی دورو دورگرد  6×9 90/000 3 روز کاری
کارت چوبی یکرو برش خاص  6×9 80/000 5 روز کاری
کارت چوبی دورو برش خاص 6×9 110/000 5 روز کاری

 

توجه : چاپ کارت ویزیت های چوبی لیزر بوده و به هیچ وجه پاک نمی شود.

تعداد چاپ کارت ها 100 عددی بوده ، در صورتی که تعداد بیش از 100 عدد سفارش داده شود

10% مبلغ کسر می شود.

کارت های برش خاص چوبی بدون محدودیت در شکل و برش می باشد.

 

 

 

چاپ فاکتور کاربن لس|چاپ فاکتور کاربن دار|چاپ فاکتور ncr

فاکتور کاربن دار هزار شماره دوبرگی قیمت (تومان) مدت تحویل
فاکتور کاربن لس تمام رنگی A4  190/000 18 روز کاری
فاکتور کاربن لس تمام رنگی A5 100/000 18 روز کاری

 

توجه : چاپ تمامی فاکتور ها تمام رنگی می باشد.

هر بسته شامل 100 برگ می باشد (10 بسته شامل 1000 برگ است). 
تعرفه فوق شامل کاغذ کاربن لس (کاغذ NCR) بوده

تحویل کلیه فاکتور ها 18 روز کاری می باشد.

قیمت های فوق به احساب صحافی کامل ( شماره ،پرفراژ،ترتیپ ،جلد ، منگنه ) می باشد.

قبل از هرگونه طراحی جهت دریافت قالب طراحی فاکتور به قسمت راهنمای سایت مراجعه کنید

 

 

 

قیمت چاپ پوستر

سایز   تعداد   گلاسه 135گرم گلاسه 150گرم گلاسه170گرم گلاسه 200 گرم گلاسه 250گرم گلاسه 300 گرم تحریر 80 گرم
25×35   1000  165/000  175/000  180/000  185/000  210/000  215/000  145/000
28×40   1000  200/000  210/000  220/000  245/000  285/000  310/000  175/000
35×50   1000  210/000  220/000  230/000  255/000  295/000  320/000  180/000
50×70   1000  460/000  470/000  492/000  540/000  620/000  670/000  392/000

 

 

سایز    تعداد   گلاسه 135گرم گلاسه 150گرم گلاسه170گرم گلاسه 200 گرم گلاسه 250گرم گلاسه 300 گرم تحریر 80 گرم
25×35   2000  210/000  220/000  230/000  255/000  295/000  320/000  180/000
28×40   2000  290/000  300/000  320/000  370/000  445/000  495/000  225/000
35×50   2000  300/000  310/000  330/000  380/000  455/000  505/000  230/000
50×70   2000  625/000  675/000  715/000  815/000  965/000  1/070/000  512/000

 

 

توجه : تمامی قیمت های فوق به تومان می باشد .

مدت تحویل کلیه سفارشات تحریر و گلاسه 3 روز کاری می باشد.

چاپ تمامی فرم ها تمام رنگی می باشد. 

کلیه سایز ها و فرم های فوق به صورت اختصاصی امکان تحویل 6 ساعته را دارند.

فرم های فوق امکان خدماتی چون : سلفون براق،سلفون مات ، یووی موضعی،امباس،طلاکوب و.... دارند.

 قبل از هرگونه طراحی جهت دریافت قالب طراحی سربرگ و تراکت به قسمت راهنمای سایت مراجعه کنید 

 


خدمات پس از چاپ

نوع خدمات برای تعداد 1000 عدد قیمت (تومان)
سرچسب پاکت A5 , A4 (چسب دوطرفه ) 30/000
سرچسب پاکت ملخی (چسب دوطرفه ) 25/000
سرچسب سربرگ و یاداشت 3000
خط تا ، تا سایز A3 20/000
خط تا ، بزرگتر از A3 50/000
نقره کوب و طلاکوب یکرو کارت ویزیت 70/000
نقره کوب و طلاکوب دورو کارت ویزیت 140/000
برش اضافه 5000
پرفراژ 15/000
شماره 12/000
شماره و پرفراژ 25/000
منگنه 3000
پانچ 30/000

 

 

 

طراحی انلاین

طراحی و ویرایش مدت زمان ارائه قیمت (تومان)
کارت ویزیت یکرو 3 روز کاری 10/000
کارت ویزیت دورو 4 روز کاری 20/000
کارت ویزیت طرح های اماده سایت 5 روز کاری 8/000
فاکتور ، قبض و فیش 4 روز کاری 15/000
کاتالوگ بسته به حجم کار توافقی
بسته بندی و جعبه سازی 7 روز کاری 100/000
پوستر 4 روز کاری 30/000
ست اوراق اداری 6 روز کاری 50/000
سربرگ 3 روز کاری 20/000
پاکت نامه 4 روز کاری 20/000
یاداشت 3 روز کاری 12/000
ساک دستی کاغذی 7 روز کاری 50/000
برشور (تا6صفحه) بیش از 6 صفحه ،هرصفحه 10/000 تومان 7 روز کاری 50/000
تراکت 4 روز کاری 20/000
تیغ و قالب 1 روز کاری 8/000
ویرایش طرح (Edit) ویرایش و استاندارد سازی طرح های ارسالی برای چاپ 1 روز کاری 3/000

 

توجه : تعرفه فوق بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر است.

طراحی صرفا برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمی گردد و نزد مجموعه باقی خواهد ماند.

سفارش طراحی امکان ویرایش و اصلاح کلی تا 3 بار مجاز می باشد.

کلیه هزینه طراحی اول دریافت می گردد.

هرگونه غلط املایی پس از تایید طرح به عهده مشتری بوده و مرکز هیچ مسئولیتی ندارد.