چاپ آکسون

چاپ تقویم رومیزی اختصاصی 1397,تقویم رومیزی 97اختصاصی , تقویم رومیزی اختصاصی97

چاپ تقویم رومیزی اختصاصی 1397,تقویم رومیزی 97اختصاصی , تقویم رومیزی اختصاصی97 

 

تقویم رومیزی 96،چاپ تقویم رومیزی96،تقویم رومیزی96،تقویم رومیزی 1396،چاپ تقویم رومیزی اختصاصی 96،تقویم رومیزی اختصاصی 96،تقویم رومیزی اختصاصی 1396

در این صفحه تقویم های رومیزی اختصاصی به سه مدل و دو شیوه در تیراژ متفاوت محاسبه شده است.

در تقویم های رومیزی امکان تغیر نوع کاغذ،گرماژ،نوع پایه ،روکش می باشد.

کلیه فرم ها امکان خدماتی چون : طلاکوب،نقره کوب،رنگ فسفری،سلفون مخملی،امباس

یووی موضعی،یووی شنی،قالب اختصاصی،پلاک،جعبه،پایه چرم،پایه چوبی را دارند .

 

توجه : کلیه فرم ها شامل تضمین بی قید و شرط کیفیت و تعداد تحویلی می باشد بدون هیچ گونه کسری

.یا پرتی ،لازم به ذکر است مدت زمان تحویل دقیقا طبق قرارداد می باشد

 

تقویم رومیزی 96،چاپ تقویم رومیزی 96،تقویم روزمیزی اختصاصی 96،تقویم رومیزی 1396،ارزانترین تقویم رومیزی 96،تقویم رومیزی اختصاصی 1396،تقویم رومیزی 96،تقویم رومیزی96،چاپ تقویم رومیزی 1396،چاپ تقویم 96

 

 

 

تقویم رومیزی اختصاصی 1397 - فرم اختصاصی A  

 

پایه تقویم :

 مقوای پشت توسی 400 گرم ، چاپ تک رنگ اختصاصی بر روی پایه ، روکش سلفون حرارتی (مات-براق) ، ابعاد 33×35 سانت
مشخصات صفحات:    گلاسه 200 گرم ،14 برگ(28صفحه) ، چاپ اختصاصی و تمام رنگی تمامی صفحات ، روکش (سلفون حرارتی -یووی سلندری) تمامی صفحات ، ابعاد 10×23.5 سانت
صحافی : پانچ و فنر دوبل
توضیحات : 

شامل 28 صفحه با ارم و نشان شما ، 14 برگ تمام رنگی ، 2 صفحه مناسبت ها ، 2 صفحه دعای تحویل سال و اطلاعات شما

24 صفحه شامل تقویم با طرح اختصاصی (طرح دلخواه و مد نظر مشتری)

2 جدول تقویم متفاوت برای هرماه در دو صفحه ، چاپ آرم در صفحات

خدمات مجزا: صفحات اختصاصی اضافه ،طلاکوب،نقره کوب،رنگ فسفری،سلفون مخملی،امباس ، یووی موضعی،یووی شنی،قالب اختصاصی،پلاک،جعبه،پایه چرم،پایه چوبی

 

 قیمت تقویم رومیزی اختصاصی 96

تعداد سفارش 500 عدد 1000 عدد 2000 عدد 3000 عدد
قیمت هر عدد بر حسب روکش یووی سیلندری تمامی صفحات  3/000 2/450 2/050 1/950
قیمت هر عدد بر حسب روکش سلفون حرارتی تمامی صفحات  3/350 2/700 2/300 2/200

 

 

 

 

 

تقویم رومیزی اختصاصی 1397 - فرم اختصاصی B  

 

پایه تقویم :

 جلد سخت (گالینگور) ، چاپ تک رنگ اختصاصی بر روی پایه ، روکش سلفون حرارتی (مات-براق) ، ابعاد 33×35 سانت
مشخصات صفحات:    گلاسه 200 گرم ،14 برگ(28صفحه) ، چاپ اختصاصی و تمام رنگی تمامی صفحات ، روکش (سلفون حرارتی -یووی سلندری) تمامی صفحات ، ابعاد 10×23.5 سانت
صحافی : پانچ و فنر دوبل
توضیحات : 

شامل 28 صفحه با ارم و نشان شما ، 14 برگ تمام رنگی ، 2 صفحه مناسبت ها ، 2 صفحه دعای تحویل سال و اطلاعات شما

24 صفحه شامل تقویم با طرح اختصاصی (طرح دلخواه و مد نظر مشتری)

2 جدول تقویم متفاوت برای هرماه در دو صفحه ، چاپ آرم در صفحات

خدمات مجزا: صفحات اختصاصی اضافه ،طلاکوب،نقره کوب،رنگ فسفری،سلفون مخملی،امباس ، یووی موضعی،یووی شنی،قالب اختصاصی،پلاک،جعبه،پایه چرم،پایه چوبی

 

 قیمت تقویم رومیزی اختصاصی 96

تعداد سفارش 500 عدد 1000 عدد 2000 عدد 3000 عدد
قیمت هر عدد بر حسب روکش یووی سیلندری تمامی صفحات  4/300 3/550 3/250 3/100
قیمت هر عدد بر حسب روکش سلفون حرارتی تمامی صفحات  4/400 3/800 3/400 3/300

 

  

 

 تقویم رومیزی 1396،چاپ تقویم رومیزی 1396،تقویم رومیزی اختصاصی 1396،چاپ تقومی رومیزی اختصاصی 1396،تقویم رومیزی 96،چاپ  تقویم رومیزی1396،تقویم رومیزی اختصاصی 96، چاپ تقویم رومیزی اختصاصی 96

 

 

 

تقویم رومیزی اختصاصی 1397 - فرم اختصاصی C  

 

پایه تقویم :

 مقوای پشت توسی 400 گرم ، چاپ تک رنگ اختصاصی بر روی پایه ، روکش سلفون حرارتی (مات-براق) ، ابعاد 23×35 سانت
مشخصات صفحات:    گلاسه 200 گرم ،12 برگ(24صفحه) ، چاپ اختصاصی و تمام رنگی تمامی صفحات ، روکش (سلفون حرارتی -یووی سلندری) تمامی صفحات ، ابعاد 12×23 سانت
صحافی : پانچ و فنر دوبل
توضیحات : 

شامل 24 صفحه با ارم و نشان شما ، 12 برگ تمام رنگی ، 24 صفحه شامل مناسبت ها ،دعای تحویل سال و اطلاعات شما، تقویم با طرح اختصاصی (طرح دلخواه و مد نظر مشتری)

2 جدول تقویم متفاوت برای هرماه در دو صفحه ، چاپ آرم در صفحات

خدمات مجزا: صفحات اختصاصی اضافه ،طلاکوب،نقره کوب،رنگ فسفری،سلفون مخملی،امباس ، یووی موضعی،یووی شنی،قالب اختصاصی،پلاک،جعبه،پایه چرم،پایه چوبی

 

 قیمت تقویم رومیزی اختصاصی 96

تعداد سفارش 500 عدد 1000 عدد 2000 عدد 3000 عدد
قیمت هر عدد بر حسب روکش یووی سیلندری تمامی صفحات  3/300 2/500 2/100 2/000
قیمت هر عدد بر حسب روکش سلفون حرارتی تمامی صفحات  3/650 2/800 2/400 2/300

 

 

  

 

تقویم رومیزی اختصاصی 1397 - فرم اختصاصی D  

 

پایه تقویم :

 جلد سخت (گالینگور) ، چاپ تک رنگ اختصاصی بر رو و پشت پایه ، روکش سلفون حرارتی (مات-براق) ، ابعاد 23×35 سانت
مشخصات صفحات:    گلاسه 200 گرم ،12 برگ(24صفحه) ، چاپ اختصاصی و تمام رنگی تمامی صفحات ، روکش (سلفون حرارتی -یووی سلندری) تمامی صفحات ، ابعاد 12×23 سانت
صحافی : پانچ و فنر دوبل
توضیحات : 

شامل 24 صفحه با ارم و نشان شما ، 12 برگ تمام رنگی ، 24 صفحه شامل مناسبت ها ،دعای تحویل سال و اطلاعات شما، تقویم با طرح اختصاصی (طرح دلخواه و مد نظر مشتری)

2 جدول تقویم متفاوت برای هرماه در دو صفحه ، چاپ آرم در صفحات

خدمات مجزا: صفحات اختصاصی اضافه ،طلاکوب،نقره کوب،رنگ فسفری،سلفون مخملی،امباس ، یووی موضعی،یووی شنی،قالب اختصاصی،پلاک،جعبه،پایه چرم،پایه چوبی

 

 قیمت تقویم رومیزی اختصاصی 96

تعداد سفارش 500 عدد 1000 عدد 2000 عدد 3000 عدد
قیمت هر عدد بر حسب روکش یووی سیلندری تمامی صفحات  4/400 3/700 3/250 3/150
قیمت هر عدد بر حسب روکش سلفون حرارتی تمامی صفحات  4/800 4/000 3/600 3/500

 

 

 

چاپ تقویم رومیزی 96،تقویم رومیزی اختصاصی 96،تقویم 96،چاپ تقویم 96،تقویم رومیزی 1396،چاپ تقویم رومیزی 1396،چاپ تقویم رومیزی 1396،چاپ تقویم رومیزی اختصاصی 1396،تقویم رومیزی اختصاصی 1396

 

  

 

تقویم رومیزی اختصاصی 1397 - فرم اختصاصی E  

 

پایه تقویم :

 جلد سخت (گالینگور) ، چاپ تک رنگ اختصاصی بر رو و پشت پایه ، روکش سلفون حرارتی (مات-براق) ، ابعاد 50×22 سانت ، 100 برگ یاداشت بر روی پایه سایز 7×22
مشخصات صفحات:    گلاسه 200 گرم ،13 برگ(26صفحه) ، چاپ اختصاصی و تمام رنگی تمامی صفحات ، روکش (سلفون حرارتی -یووی سلندری) تمامی صفحات ، ابعاد 12×19 سانت
صحافی : پانچ و فنر دوبل
توضیحات : 

شامل 26 صفحه با ارم و نشان شما ، 13 برگ تمام رنگی ، 1 صفحه شامل مناسبت ها ،1 صفحه دعای تحویل سال و اطلاعات شما، 24 صفحه تقویم با طرح اختصاصی (طرح دلخواه و مد نظر مشتری)

2 جدول تقویم متفاوت برای هرماه در دو صفحه ، چاپ آرم در صفحات ،  صد برگ یادادشت بر روی پایه تقویم

خدمات مجزا: صفحات اختصاصی اضافه ،طلاکوب،نقره کوب،رنگ فسفری،سلفون مخملی،امباس ، یووی موضعی،یووی شنی،قالب اختصاصی،پلاک،جعبه،پایه چرم،پایه چوبی

 

 قیمت تقویم رومیزی اختصاصی 96

تعداد سفارش 500 عدد 1000 عدد 2000 عدد 3000 عدد
قیمت هر عدد بر حسب روکش یووی سیلندری تمامی صفحات  5/000 4/500 4/100 4/000
قیمت هر عدد بر حسب روکش سلفون حرارتی تمامی صفحات  5/300 4/700 4/300 4/200

 

 

 

 

 تماس با چاپ آکسون

 

 

 تقویم رومیزی 96،چاپ تثویم رومیزی 96،تقویم رومیزی اختصاصی 96،چاپ تقویم رومیزی اختصاصی 96،چاپ تقویم رومیزی اختصاصی ،چاپ تقویم رومیزی 1396،تقویم رومیزی 1396،چاپ تقویم رومیزی اختصاصی 1396،تقویم رومیزی اختصاصی 1396،قیمت تقویم رومیزی 96،قیمت تقویم رومیزی 1396،خرید تقویم رومیزی 96،خرید تقویم رومیزی 1396،سفارش تقویم رومیزی 96،ارزانترین تقویم رومیزی 96،تقویم رومیزی ارزان 96،سفارش تقویم رومیزی 1396،طراحی تقویم رومیزی اختصاصی 96،طراحی و چاپ تقویم رومیزی 96،تقویم رومیزی 96،تقویم رومیزی96،تقویم رومیزی 1396،تقویم رومیزی 12 برگی 96،تقویم رومیزی 13 برگی 96،تقویم رومیزی 14 برگی 96،تقویم رومیزی کوچک 96،تقویم رومیزی بزرگ 96،تقویم رومیزی اختصاصی،تقویم رومیزی سفارشی 96،تقویم رومیزی سفارشی 1396،،تقویم رومیزی 96-دیدنیهای ایران وجهان,تقویم رومیزی 96,تقویم رومیزی 1396,چاپ تقویم رومیزی,جاپ تقویم رومیزی اختصاصی,قیمت تقویم رومیزی سال 96,خرید تقویم رومیزی 96,تقویم رومیزی 1395,تقویم رومیزی 95,تقویم رومیزی 95-دیدنیهای ایران وجهان,چاپ تقویم رومیزی 95,قیمت تقویم رومیزی,تقویم رومیزی,تقویم رومیزی 96-طرح نقاشی,تقویم رومیزی 7 برگی,خرید تقویم رومیزی 1396,تقویم رومیزی سال 1396,سفارش تقویم و سررسید,سفارش تقویم رومیزی سال 96,خرید اینترنتی تقویم رومیزی سال 96,تقویم 96,چاپ روی تقویم,چاپ روی پایه تقویم,تقویم مثلثی,تقویم رومیزی 95-طرح نقاشی,تقویم رومیزی سال 1396,خرید تقویم رومیزی 1396,تقویم رومیزی 96,لیست قیمت چاپ,تقویم رومیزی ارزان,سفارش تقویم چاپی,خرید اینترنتی تقویم رومیزی,قیمت چاپ تقویم رومیزی 96,مدل های تقویم رومیزی 96,چاپ تقویم رومیزی 1396,چاپ روی تقویم رومیزی,تقویم رومیزی با چاپ ارزان,تقویم رومیزی مثلثی,فروش تقویم رومیزی,لیست قیمت تقویم رومیزی 96,تقویم رومیزی اختصاصی,تقویم رومیزی طبیعت سال 96,تقویم رومیزی 7 برگ سال 96,تقویم رومیزی 12 برگ سال 96,تقویم رومیزی 13 برگ سال 96,تقویم رومیزی با طرح اختصاصی,پایه تقویم رومیزی,تقویم رومیزی 13 برگی,تقویم رومیزی مدیریتی,چاپ تقویم رومیزی اختصاصی,قیمت چاپ تقویم 96,لیست قیمت تقویم رومیزی 96