سررسید96 |چاپ آکسون|سالنامه1396|سررسید 1396|تقویم 96 | تقویم 1396 |چاپ ساک دستی|چاپ کارت ویزیت خاص

چاپ تقویم دیواری اختصاصی 1396-تقویم دیواری 96-تقویم دیواری اختصاصی 96-چاپ تقویم دیواری 96

تقویم دیواری 96،تقویم دیواری 1396،چاپ تقویم دیواری،چاپ تقویم دیواری 96،چاپ تقویم دیواری 1396،چاپ تقویم دیواری اختصاصی،چاپ تقویم اختصاصی 96،چاپ تقویم دیواری اختصاصی 1396،چاپ تقویم اختصاصی دیواری 96؛چاپ تقویم ،تقویم دیواری 96 اختصاصی

چاپ تقویم دیواری 96،تقویم دیواری 96،طراحی و چاپ تقویم 96،چاپ تقویم دیواری اختصاصی 96،تقویم دیواری 1396،چاپ اختصاصی تقویم دیواری 96

تقویم 96،چاپ تقویم 96،تقویم 1396،چاپ تقویم 1396،چاپ تقویم اختصاصی ،چاپ تقویم دیواری اختصاصی

 

 

 

قیمت تقویم دیواری 96 

سایز /نوع کاغذ  گلاسه 135 گرم گلاسه 150 گرم گلاسه 170 گرم گلاسه 200 گرم گلاسه 250 گرم گلاسه 300 گرم تحریر 80 گرم
25×35 سانت 165/000 175/000 180/000 185/000 210/000 215/000 145/000
29×42 سانت 200/000 210/000 220/000 245/000 285/000 310/000 175/000
35×50 سانت 210/000 220/000 230/000 255/000 295/000 320/000 180/000
50×70 سانت 460/000 470/000 492/000 540/000 620/000 670/000 392/000
18×50 سانت 165/000 175/000 180/000 185/000 210/000 215/000 145/000
13×35 سانت 150/000 155/000 160/000 170/000 180/000 185/000 145/000
25×70 سانت 377/000 382/000 392/000 420/000 455/000 480/000 342/000

 

قیمت تقویم دیواری 1396

 

سایز /نوع کاغذ  گلاسه 135 گرم گلاسه 150 گرم گلاسه 170 گرم گلاسه 200 گرم گلاسه 250 گرم گلاسه 300 گرم تحریر 80 گرم
25×35 سانت 210/000 220/000 230/000 255/000 295/000 320/000 180/000
29×42 سانت 290/000 300/000 320/000 370/000 445/000 495/000 225/000
35×50 سانت 300/000 310/000 330/000 380/000 445/000 505/000 230/000
50×70 سانت 625/000 675/000 715/000 815/000 965/000 1/070/000 512/000
18×50 سانت 210/000 220/000 230/000 255/000 295/000 320/000 180/000
13×35 سانت 180/000 190/000 200/000 215/000 225/000 230/000 165/000
25×70 سانت 460/000 470/000 492/000 540/000 620/000 670/000 392/000

 

توجه : قیمت های فوق بر حسب تومان می باشد.

در صورت که تعداد و مشخصات مد نظر شما در لیست فوق نمی باشد جهت استعلام

با دفتر چاپخانه تماس حاص فرمایید.

تحویل کلیه فرم ها 3 روز کاری می باشد.

در کلیه فرم های خدماتی چون : سلفون مات ،سلفون براق ،یووی موضعی،یووی شنی

یووی سیلندری،طلاکوب ،نقره کوب،امباس،رنگ فسفری،شیراژ،صحافی،فنر و سیم،برش خاص

قابل اجرا می باشد که به تناسب خدمات شما زمان و هزینه محاسبه می شود.

 

تماس با چاپ آکسون